Игри

Информация за страница Харманли

Познатите в град Харманли предприятия в наши дни се построяват едва в годините след 9 септември. В наши дни много от тях вече не функционират, което съвсем естествено води до нестабилност и разклатеност на икономиката. Създаден е завод за релета като част от съществуващата по онова време тенденция за изграждане на предприятия с перспективна продукция. Този завод изнася продуктите си извън граница, а освен него се построява и завод за производството на хляб и други тестени изделия. Мащабна по размери свинеферма на близко разстояние от Правец е построена по типичен немски образец, като това е едно от най-значимите достижения на градското строителство на местно ниво по онова време. Техникуми по текстил и електропромишленост също започват да функционират на територията на града и по този начин дават тласък на образованието. За известен период от време в населеното място дори се сформира рок група, което дава развитие и на музиката. В резултат на ускореното строителство на жилищни сгради коренно се променя цялостният облик на града.

   С идването на демократичните промени на 10 ноември 1989 година много от нещата в Харманли се променят. Голяма част от построените по време на социализма предприятия фалират и престават да функционират. Днес има фирми, които са предимно в областта на търговията, услугите и леката промишленост. Жилищното строителство и обществената инфраструктура са две от областите, в които през последните години се наблюдава забележително развитие. Все още обаче има какво да се желае – за целта е необходимо да се инвестират още парични средства, които да подобрят сегашното им състояние. При евентуална промяна на икономическата обстановка в населеното място би могла да се избегне една от най-неприятните бъдещи перспективи – все по-забележимото намаляване на местното население и демографският срив. Стефан Герлах и Евлия Челеби са само двама от пътешествениците, които по време на своите странствания през света минават през града и го описват в своите дневници. В религиозно отношение харманлийци изповядват християнството. Мюсюлманите са значително по-малко на брой, като функционират две големи църкви. Свети Атанасий е построена през 1835 година, а другата е построена през 1938 година и носи името на Иван Рилски. В близкото село Шишманово през 2012 година започва изграждането на джамия.

    По-горното течение на местната река в Харманли има изключително красиво и живописно дефиле. Там има образувана борова гора, която е една от най-красивите за целия регион. На това място е направен гребен канал по реката, а малко по-нагоре се намира прочутият ресторант Приказките. Той е известен най-вече с това, че голяма част от народните и поп фолк изпълнители редовно представят своите нови албуми. Съществува и мост, който може да се счита като връх в сферата на изкуството от епохата на османското робство. Той е павиран с надпис на стар турски и впоследствие преведен на български. Връх Трифона е природна забележителност, от която целият град може да се види като на длан. Сред ежегодните събития са Поети с китара и празникът на града, който се отбелязва на всеки 2 май. Много са известните личности, родени в града. Открояват се имената на актьора Михаил Мутафов и олимпийския шампион по вдигане на тежести Стефан Боев.

Етикети:   България , Градове
eXTReMe Tracker